Displaying 1 - 4 of 4
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Noordwes Zeerust 2015 19/07/2015 Van Loggerenberg L 87
Noordwes Zeerust 2001 01/10/2001 Meyer G. J. 82
Noordwes Zeerust 1997 22/09/1997 de Castro R. 51
Noordwes Zeerust 1994 20/10/1994 Ochse W 69