Provinsie
Dorp
Displaying 1 - 3 of 3
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Mpumalanga Sheepmoor 2002 24/06/2002 Pieterse W.J. 66
Mpumalanga Sheepmoor 1993 30/11/1993 Swart T 70
Mpumalanga Sheepmoor 1993 30/11/1993 Swart J.G.J. 73