Displaying 1 - 6 of 6
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Noordwes Ottosdal 2011 15/10/2011 van Sittert J.H.G. 74
Noordwes Ottosdal 2011 30/04/2011 van der Merwe A.L. 49
Noordwes Ottosdal 2002 17/04/2002 Mans M 31
Noordwes Ottosdal 1998 29/05/1998 de Bruyn 20
Noordwes Ottosdal 1998 /02/1998 De Beer P.
Noordwes Ottosdal 1995 17/11/1995 Scholtz W. 72