Displaying 1 - 6 of 6
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Vrystaat Leslie 2006 07/07/2006 Barkhuizen S 72
Mpumalanga Leslie 2008 03/07/2008 Nel M.J. 33
Mpumalanga Leslie 2007 17/03/2007 Niemand J 60
Mpumalanga Leslie 2006 07/07/2006 Barkhuizen S 72
Mpumalanga Leslie 2006 07/07/2006 Barkhuizen S 72
Mpumalanga Leslie 1992 11/11/1992 Brits BJ 57