Displaying 1 - 8 of 8
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Noordwes Koster 2010 02/12/2010 Erasmus M.M 63
Noordwes Koster 2001 23/06/2001 Cronje P. 70
Noordwes Koster 2000 14/12/2000 Cronje F. 70
Noordwes Koster 1994 02/09/1994 Kraft A.M. 27
Noordwes Koster 1993 21/02/1993 Maken J 12
Noordwes Koster 1993 21/02/1993 Kwakwa M 24
Noordwes Koster 1993 15/06/1993 Zervas C.M. 76
Noordwes Koster 1989 06/11/1989 Viljoen PD 67