Displaying 1 - 12 of 12
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Noordwes De Deur 2012 21/09/2012 Ntjingila M Kaptein 58
Noordwes De Deur 2003 17/03/2003 Roberts J.W. 73
Gauteng De Deur 2004 11/03/2004 Fourie P 69
Gauteng De Deur 2004 11/03/2004 Fourie K 38
Gauteng De Deur 2003 17/03/2003 Roberts J.W. 73
Gauteng De Deur 2002 01/03/2002 Delport M 50
Gauteng De Deur 2002 01/03/2002 Delport L 54
Gauteng De Deur 2000 06/09/2000 Louw I 73
Gauteng De Deur 1998 16/02/1998 Smit E 15
Gauteng De Deur 1998 16/02/1998 Grobler G. 43
Gauteng De Deur 1997 22/12/1997 Ehrenberger R.F. 53
Gauteng De Deur 1994 25/01/1994 de Beer I 69