Displaying 1 - 5 of 5
Provinsie Dorp Jaartal Datum Naam Ouderdom
Mpumalanga Balmoral 1994 20/06/1994 Roos GP 42
Mpumalanga Balmoral 1994 18/10/1994 Roux W.P. 40
Mpumalanga Balmoral 1993 31/05/1993 Roos G.H 53
Mpumalanga Balmoral 1993 31/05/1993 Roos F.P. 56
Limpopo Balmoral 1994 20/06/1994 Roos G. 42