'n Monument ter nagedagtenis aan die boere, familie en werkers wat in plaasaanvalle dood is. 

Nampo-terrein buite Bothaville...

 


Die Muur van Herinnering is opgerig deur die Hennenman Boerevereniging. Die 3 regop suile stel die Man, Vrou en Kind voor wat baie keer saam in 'n plaasaanval vermoor word. Die 3 suile is 14 m, 10m, en 5m hoog. Die verbinding dui op 'n hegte gesins verband wat baie in die landbou bestaan. Links is 4 gedenk mure en regs 5 wat elke provinsie verteenwoordig.
Die mure is uit ysterklip gebou wat op die verbintenis van die boer met die natuur weerspiel, gehard en uit die grond uit. In die mure is 'n swart graniet paneel waarop al die vermoordes se name aangebring word, op die voorgrond is die geskiedenis naald waarop Landbouverenigings en Besighede wat 'n redelike bedrag skenk se name op gegrafeer word.

Die Standbeeld is ontwerp deur Phil Minnar, 'n bekende beeldhouer van Pretoria

A monument commemorating the farmers, workers and family who have died in farm attacks.  

Nampo area outside Bothaville ....

The Wall of Remembrance was established by the Hennenman Farmers Association. The 3 upright columns Man, Woman and Child who often are murdered together in a farm attack. The columns are 14 m, 10m and 5m high. The link points to a close family relationship of many in the agricultural sector. To the left are 4 memorial walls and to the right  5, each province is represented. 
The walls were of iron stone, building on the commitment of the farmer with the nature reflected, tempered and out of  the ground. The walls each have a black granite panel which displays the r victims' namesin the foreground is the History needle where Agricultural Associations and 
Businesses who have donated a substantially have their names engraved.

Statue design by Phil Minnar, a famous sculptor of Pretoria

 

Hennenman Boerevereniging
Muur van Herinnering

Posbus 2
Hennenman
9445