ALGEMENE VRAE

1. Hoekom sien ek nie alles nie?

Hierdie webwerf kan gesien word met die skerm gestel 800x600 maar dit word aanbeveel dat 1024x768 eerder gebruik word.

2. Hoekom sien ek nog ou inligting?

Die webwerf inligting kan miskien in jou rekenaar se geheue gelaai wees. Druk en hou die 'Ctrl' sleutel in en druk die herlaai knop op jou weblesser.

3. Hoekom is mense in die jaar " ? " oorlede?

Ons het nie hierdie persone se sterfdatums nie. Dus is hulle heel onder aan die lys geplaas met die datum van " ? ". Ons sal dit wardeer indien u vir ons die regte inligting aanstuur.
Stuur informasie na: moordmuur@gmail.com

4. Kan ek 'n donasie maak?

Ja!, asb. ons sal dit baie wardeer. Hier is die bank inligting.

 

GENERAL QUESTIONS

1. Why don't I see the whole screen?

This website has been designed to be veiwed at 800 x 600 pixels, if your screen resolution is higher, the image will appear smaller.

2. Why am I still seeing old information?

Try re-loading the page in your browser while holding the 'Ctrl' key down. This will not allow your browser to access the cache and download the latest version.

3. Why are there ? marks in some of the deceased's date of passing?

Unfortunately, we don't have the date on which they passed. For this reason they have been placed at the end of the lists in their respective provinces. We would appreciate any information which would help us to find the date of passing, your can send info to
moordmuur@gmail.com

4. Can I make a donation?

Yes, please all donations are greatly appreciated and go toward upkeep and updates on the wall itself.

 Naam van Rekkening Boere Moorde Gedenkfonds
 Rek. Tipe Tjek
 Rek. nr. 40-4941-2268
 Tak nr. 334-335
 Tak naam Hennenman
 


Hennenman Boerevereniging
Muur van Herinnering

Posbus 2
Hennenman
9445