Borge en Donasies

Kan ek 'n donasie maak?

Ja!, asb. ons sal dit baie wardeer. 
Hier is die bankbesonderhede:

Sponsors and Donations

Can I make a donation?

Yes, it would be greatly appreciated. 
Here are our banking details:

Naam/ RekkeningBoere Moorde GedenkfondsAccount NameBoere Moorde Gedenkfonds
Rek. Tipe Tjek Account Type Cheque Account
Rek. nr. 40-4941-2268 Account No. 40-4941-2268
Tak nr. 334-335 Branch code 334-335
Tak naam Hennenman Branch Name Henneman
Stuur dan asb. vir ons u inligting en bewys van betaling na moordmuur@gmail.com of faks na. 086 594 3148  After making a donation, please send your payment details to moordmuur@gmail.com or fax to
086 594 3148

BOEREVERENIGING BORGE / AGRICULTURE UNION SONSORS

 

HENNENMAN DLU.              

STEYNSRUS DLU.                                                                            

ODENDAALSRUS BOEREVERENIGING.

BOTHAVILLE NAMPO.

NEW CASTLE BOERE EN WOLKWEKERS VERENIGING.  

VETRIVIER SPESIALIS BOEREVERENIGING.                         

THEUNISSEN BOEREVERENIGING.                                           

KAALLAAGTE BOEREVERENIGING.                                        

CEDERVILLE / MVENYANE BOEREVERENIGING.               

WATERBRON BOEREVERENIGING.                                         

KROONSTAD AFRIKANER BEESKLUB.                                   

MALMESBURY LANDBOU VERENIGING.

 

HEIDELBERG KAAP DISTRIKS AGRI VERENIGING.          

RACHAN BOEREVERENIGING PETRUS STEYN.                  

ALBANY BATHURST FAMERS LEAGUE.                                

HARTBEESFONTEIN LANDBOUVERENIGING.                    

WONDERKOP BOEREVERENIGING.            

RIETBRON LANDBOUVERENIGING.                                         

KEI ROAD FARMERS ASSOCIATION.                                       

KAAPSE VLAKTE EN DISTRIK LANDBOUVERENIGING

VRYBURG BOERE-UNIE

 

BESIGHEIDS BORGE / BUSINESS SPONSORS

 

IVAN BASSON, DIE BOER SE VRIEND

NEW HOLLAND SA

PRIMA LEWENDE HAWE

OXH BOEREDIENSTE

THUSO MEULE

OMNIA KUNSMIS BEPERK

SENWESKO VEEVOERE

GIP COMMODITIES

TIGER MILLING INDUSTRIAL DIVISION

NFS BANDE HENNENMAN

FNB HENNENMAN

GREENPAC CC

WYLIES DAIRY

MARBLE & GRANITE DESIGNS (Pty) Ltd.

AGRI SECURITAS TRUSTFONDS

LE ROUX BOUERS

MAKENDA SALES (Pty) Ltd.

PARYS GRAFSTENE

NAMPO

GERMAN AGRI SERVICES ( M. WEIGELT)

SENWES

MONTEGREEN TRADING

PrimÍre SKOOL HENNENMAN

N. J. van Zyl Boerdery

 

 

Hennenman Boerevereniging
Muur van Herinnering

Posbus 2
Hennenman
9445